7 sản phẩm

 • Lọc theo
  ...
 • AC1000 Gold Full Modular ATX 3.0, PCI-E 5.0 3.530.000 

  Mã sản phẩm: AC1000
  Hãng sản xuất: Acer
  Quy chuẩn cáp: Full modular
  Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Gold
  Công suất định danh: 1000W
  Nguồn đầu vào:Full Range 90V-260V, 10-11A, 50-60Hz
  Tính năng bảo vệ: OCP/ OPP/ SCP
  Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
  Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
  Đầu cấp điện cho bo mạch:
  – Mainboard: 1x 24pin : 55cm
  – CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
  Đầu cấp điện cho hệ thống:
  – 3x 6+2pin PCIe: 55cm
  – 1x 12VHPWR/PCIe5.0: 55cm
  – 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
  – 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

 • AC550 230V Bronze Full Modular 930.000 

  Mã sản phẩm: AC550
  Hãng sản xuất: Acer
  Quy chuẩn cáp: Full modular
  Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
  Công suất định danh: 550W
  Nguồn đầu vào: 200V-240V, 10-6A, 50-60Hz
  Tính năng bảo vệ: OCP/ OPP/ SCP
  Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
  Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
  Đầu cấp điện cho bo mạch:
  – Mainboard: 1x 24pin : 55cm
  – CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
  Đầu cấp điện cho hệ thống:
  – 2x 6+2pin PCIe: 55cm
  – 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
  – 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

 • AC550 FR Bronze Full Modular 1.035.000 

  Mã sản phẩm: AC550 FR
  Hãng sản xuất: Acer
  Quy chuẩn cáp: Full modular
  Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
  Công suất định danh: 550W
  Nguồn đầu vào: Full Range 90V-260V, 10-6A, 50-60Hz
  Tính năng bảo vệ: OCP/ OPP/ SCP
  Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
  Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
  Đầu cấp điện cho bo mạch:
  – Mainboard: 1x 24pin : 55cm
  – CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
  Đầu cấp điện cho hệ thống:
  – 2x 6+2pin PCIe: 55cm
  – 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
  – 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

 • AC650 230V Bronze Full Modular 1.360.000 

  Mã sản phẩm: AC650
  Hãng sản xuất: Acer
  Quy chuẩn cáp: Full modular
  Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
  Công suất định danh: 650W
  Nguồn đầu vào: 200-240V, 10-7A, 50-60Hz
  Tính năng bảo vệ: OCP/ OPP/ SCP
  Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
  Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
  Đầu cấp điện cho bo mạch:
  – Mainboard: 1x 24pin : 55cm
  – CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
  Đầu cấp điện cho hệ thống:
  – 2x 6+2pin PCIe: 55cm
  – 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
  – 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

 • AC650 FR Bronze Full Modular 1.445.000 

  Mã sản phẩm: AC650 FR
  Hãng sản xuất: Acer
  Quy chuẩn cáp: Full modular
  Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
  Công suất định danh: 650W
  Nguồn đầu vào: Full Range 90V-260V, 10-7A, 50-60Hz
  Tính năng bảo vệ: OCP/ OPP/ SCP
  Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
  Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
  Đầu cấp điện cho bo mạch:
  – Mainboard: 1x 24pin : 55cm
  – CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 15cm
  Đầu cấp điện cho hệ thống:
  – 2x 6+2pin PCIe: 55cm
  – 5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm
  – 3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

 • AC750 230V Bronze Full Modular PCI-E 5.0 1.635.000 

  Mã sản phẩm: AC750
  Hãng sản xuất: Acer
  Quy chuẩn cáp: Full modular
  Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
  Công suất định danh: 750W
  Nguồn đầu vào: 200-240V, 10-8A, 50-60Hz
  Tính năng bảo vệ: OCP/ OPP/ SCP
  Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
  Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
  Đầu cấp điện cho bo mạch:
  – Mainboard: 1x 24pin : 55cm
  – CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 30cm
  Đầu cấp điện cho hệ thống:
  2x 6+2pin PCIe: 55cm*
  1x 12VHPWR/PCIe5.0: 55cm
  5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm*
  3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

 • AC750 FR Bronze Full Modular PCI-E 5.0 1.730.000 

  Mã sản phẩm: AC750 FR
  Hãng sản xuất: Acer
  Quy chuẩn cáp: Full modular
  Chứng nhận 80 Plus: 80 plus Bronze
  Công suất định danh: 750W
  Nguồn đầu vào: Full Range 90V-260V, 10-8A, 50-60Hz
  Tính năng bảo vệ: OCP/ OPP/ SCP
  Active PFC: Yes / DC TO DC Converter
  Chứng nhận quy chuẩn SX: CE, RoHS
  Đầu cấp điện cho bo mạch:
  – Mainboard: 1x 24pin : 55cm
  – CPU: 2x 4+4pin ATX12V: 60cm + 30cm
  Đầu cấp điện cho hệ thống:
  2x 6+2pin PCIe: 55cm*
  1x 12VHPWR/PCIe5.0: 55cm
  5x SATA: 50cm + 15cm + 15cm*
  3x ATA: 50cm + 15cm + 15cm

Danh mục
Verified by MonsterInsights